Godthaabskirkens nuværende romantiske orgel på 33 stemmer blev i 1983 bygget af Jensen og Thomsens Orgelbyggeri, Hillerød.

 

Godthaabskirkens første orgel fra 1911 – et romantisk præget orgel - var oprindeligt anbragt i kirkens østlige side. Det var bygget af orgelfabrikant Chr. Winther og Th. Frobenius. Orglet blev i 1935 udvidet og flyttet til sin nuværende placering på pulpituret over indgangen til kirkeskibet.
I slutningen af 70-erne var kirkens gamle orgel teknisk set nedslidt, men det røbede dog ind imellem klanglige kvaliteter, som det daværende menighedsråd gerne så overført til et nyt orgel. Samtidig lagde arkitekten vægt på, at den fra kirkerummet synlige del af orglet, facadeskærmen, blev bevaret. En minutiøs gennemgang af alle piber blev foretaget sammen med orgelbyggerne og resultatet af denne undersøgelse blev, at man kunne anbefale en genanvendelse af 12 gamle stemmer, i alt over 550 enkeltpiber. Disse 12 stemmer, der altså stammer fra det oprindelige orgel i 1911, danner udgangspunktet for den klanglige opbygning af det nuværende orgel. Den gamle facadeskærm, tegnet af Einar Madvig i 1935, er ligeledes genanvendt og rykket lidt frem i kirkerummet for at bedre kontakten mellem præst/menighed og organist/kor. En ny og højere facadeskærm udformet i stil med den gamle rejser sig længere tilbage på pulpituret og danner forsiden af orglets bageste sektion, svelleværket.

 

Orglets disposition og tekniske specifikationer:

 

Hovedværk (1. man)Svelleværk (2. man)Cornetværk (3. man.)
Bourdon 16" +Salicional 8" +Cornet 5 rgs.
Montre 8" +Flute 8" +(kan trækkes separat
Flute harm. 8" +Voix Celeste 8"for bas og diskant)
Viole de gambe 8" +Cor de nuit 8" 
Bourdon 8" +Flute octav. 4" +Pedalværk
Prestant 4"Dulciane 4"Bourdon 32"
Flute douce 4"Octavin 2"Contrabasse 16" +
Quinte 2 2/3"Plein-jeu 4 rgs.Soubasse 16" +
Doublette 2"Basson 16"Basse 8" +
Tierce 1 3/5"Trompette harm 8"Flute 4"
Plein-jeu 5 rgs.Basson-hautbois 8"Bombarde 16" +
Trompette 8"Voix humaine 8"Trompette 8"
Clairon 4"Tremblant 

 

De med + mærkede registre er af Theodor Frobenius 1911. Manualomfang: C – g""". Pedalomfang: C – f". Elkoblinger: HV+SV, HV+COR, P+HV, P + SV, P + COR. Sløjfelader. Mekanisk spilletraktur. Elregistratur med 256 elektronisk styrede sættekombinationer – system Karsten Olsen. 3 faltebælge og en speciel bælg til de største pedalpiber. Fritstående spillebord vendt mod kirkerummet. Arkitekt: Rolf Graae m.a.a. Orgelteknisk rådgiver: organist Per Kynne Frandsen.