Henvendelse om vielse rettes til kirkekontoret, der formidler kontakt til den præst, der skal forestå vielsen. Et stykke tid inden vielsen finder en samtale sted mellem brudepar og præst. Her aftales salmer, vielsesritualet gennemgås, og andre praktiske ting forklares.

For at indgå ægteskab skal man have en "prøvelsesattest", der ikke må være over 4 måneder gammel. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Henvendelse om prøvelsesattest sker til den kommune, hvor en af parterne bor. Hvis en af parterne ikke er nordisk statsborger eller ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdsret i Danmark, skal prøvelsesattesten søges hos Familieretshuset.

Man kan blive viet i folkekirken, når en af parterne er medlem. Hvis begge parter ikke er medlem, er vielsen ikke juridisk gyldig.

Eventuel navneændring på bryllupsdagen sker i bopælssognet. 

Prøvelsesattest fremsendes til kirkekontoret forud for samtalen med den præst, der skal forestå vielsen.

Læs mere om vielse i kirken her.