Hvis man ønsker at få sit barn døbt, henvender man sig til kirkekontoret. Når dato er på plads, modtager man en mail med bekræftelse af aftalen samt en oversigt over oplysninger, der skal bruges på kirkekontoret inden dåben. Derudover skal man altid have en samtale med præsten inden dåben.

I Godthaabskirken finder dåben som udgangspunkt sted i forbindelse med højmessen om søndagen kl.10.00. Det gør den for at understrege, at den døbte ikke blot indtræder i et fællesskab med Gud men også gøres til en del af menigheden.

Der kan dog være grunde til at ønske dåben henlagt til et andet tidspunkt. Vi har hver måned en dåbsgudstjeneste om lørdagen kl.11.00. Ring til kirkekontoret for at høre nærmere.

Når barnet er navngivet ved dåb, registrerer kordegnen barnets navn og medlemskab af folkekirken i CPR. 

Kontakt Godthaabskirkens kordegn på 38 87 03 51 eller godthaabs.sogn@km.dk

Læs mere om dåb i folkekirken her.

Gå til Familieretshusets hjemmeside om navne