Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis barnet skal døbes, inden det er fyldt 6 måneder, kan navngivningen ske i forbindelse med dåben.

Navngivning sker ved digital anmeldelse til bopælssognet via borger.dk. Har man ikke NEM-ID anvendes en blanket, som skal være underskrevet af den eller de, der har forældremyndigheden. Blanketten findes på www.personregistrering.dk eller kan hentes på kirkekontoret.

Kordegnen kan hjælpe med evt. tvivlsspørgsmål med hensyn til navneloven.

Når barnet er navngivet, registrerer kordegnen dette i CPR og udsteder en Personattest. Det gule Sundhedskort vil blive fremsendt i løbet af 14 dage efter navngivning.

 

Mere information om navne kan findes på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk eller ved henvendelse på kirkekontoret