Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen/hospitalet anmeldelsen, men er fødslen sket hjemme ved privat jordemoder eller lignende, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via en digital anmeldelse på borger.dk. Begge forældre skal signere med NEM-ID. Hvis I ikke har NEM-ID, kan I anvende blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Hvis anmeldelsen ikke er modtaget på kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel, overgår sagen til Statsforvaltningen.

Bemærk at kirkekontoret kun kan godkende faderskabssager, der giver fælles forældremyndighed. Ønsker man ikke fælles forældremyndighed, er moderen separeret på fødselstidspunktet eller ønsker man medmoderskab skal sagen anerkendes af Statsforvaltningen

Yderligere oplysninger om forældremyndighed kan findes på statsforvaltningen.dk