Et barns fødsel skal anmeldes til moderens bopælssogn. Sædvanligvis foretager jordemoderen/hospitalet anmeldelsen, men er fødslen sket hjemme ved privat jordemoder eller lignende, skal forældrene anmelde fødslen via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen til bopælssognet via en digital anmeldelse på borger.dk. Begge forældre skal signere med NEM-ID. Hvis I ikke har NEM-ID, kan I anvende blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Hvis anmeldelsen ikke er modtaget på kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel, overgår sagen til Familieretshuset.

Bemærk at kirkekontoret kun kan godkende faderskabssager, der giver fælles forældremyndighed. Ønsker man ikke fælles forældremyndighed, er moderen separeret på fødselstidspunktet eller ønsker man medmoderskab skal sagen anerkendes af Familieretshuset.

Yderligere oplysninger om forældremyndighed kan findes på: www.familieretshuset.dk