Godthaabs Sogns menighedspleje har til formål at øve et kristeligt barmhjertighedsarbejde, dels af personlig, dels af materiel art overfor nødlidende i sognet, står der i menighedsplejens vedtægter fra 1970.

 

Arbejdet omfatter følgende:

  • Hjælp til værdigt trængende i sognet
  • Udlevering af spisebilletter til Café Paraplyen
  • Julehjælp efter ansøgning - fortrinsvis til enlige forældre med barn(børn) i sognet

 

 

Menighedsplejens bestyrelse:

Sognepræst Martin Elvstrøm-Vieth (formand), Skoleleder Kirsten Haahr, Overlærer Mette Petersen, Kirke- og kulturmedarbejder Lise Leiko Yoshida, Cand. merc. Mette Frederiksen, Kordegn Mette Pind Oesten.

Regnskabsfører: Solveig Lorenzen

Menighedsplejen er repræsenteret i Plejehjemmet Søndervangs bestyrelse samt i Café Paraplyens bestyrelse og er medlem af Samvirkende Menighedsplejer - link til www.menighedsplejer.dk
Menighedsplejen driver sit arbejde for indsamlede midler.

Menighedsplejens giro: 6 48 82 50.
Gaver kan sendes over giroen eller afleveres til præsterne.