Hver 2. tirsdag (i ulige uger) kl.14 afholdes gudstjeneste i hospitalskirken på hjørnet af Hovedvejen og Vej 5. Det er åbne gudstjenester, hvor alle er velkomne. Patienter, tidligere patienter, pårørende og personale er en naturlig målgruppe, men andre, der tilfældigt kommer forbi, bor i nærheden, går til konfirmandundervisning eller blot finder tidspunktet ideelt, er også blevet glade for at besøge den lille kirke.

Som oftest prædiker hospitalspræsten. Andre præster fra Frederiksberg Provsti dækker desuden regelmæssigt en gudstjeneste, hvis varighed er 40-45 min. og bl.a. omfatter prædiken, altergang (med alkoholfri vin) og 4 salmer.

Læs mere om Frederiksberg Hospitalskirke her.