Godthaabskirkens musikgudstjenester er bygget op som en vekselvirkning mellem korsang, tekstlæsninger, salmer, instrumentalmusik og bønner, der læner sig op ad et bestemt tema eller tidspunkt i kirkeåret.

Det er gudstjenester uden prædiken, men med altergang. Der er tid til fordybelse og eftertanke og et par minutters stilhed. Musikgudstjenesterne er tænkt som en mulighed for at afslutte dagen med en pause fra det, der ellers kan ”støje” i og omkring os.