En gang om måneden afholder Godthaabskirken en morgenandagt i kirkerummet. Der spilles på flygelet. Der synges nogle enkelte salmer og holdes en kort prædiken med udgangspunkt i en af læsningerne fra den sidste søndag. Efterfølgende er der gratis morgenmad.