Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirketjener søges

Kirketjener søges
Udgivet ons d. 15. sep 2021, kl. 12:05
Aktuelt

Godthaabskirken på Frederiksberg søger kirketjener (30 timer/uge)

Vil du være en del af Godthaabskirkens stærke hold? Så åbner muligheden sig nu, da vores 2. kirketjener har fundet nyt job efter fem år hos os.

Din hverdag vil omfatte:

Medvirken ved gudstjenester, herunder læsning af ind- og udgangsbøn, kirkelige handlinger og koncerter, rengøring af kirke, øvrige lokaler og udenoms arealer. Herudover klargøring og oprydning i forbindelse med møder og arrangementer.

Hvis du er:

  • Praktisk anlagt og en ørn /(god) til rengøring
  • Interesseret i at medvirke ved kirkelige handlinger og kirkens liv i øvrigt
  • Ansvarsbevidst, selvkørende og imødekommende, både i forhold til menighedens medlemmer og dine kolleger, som du får et tæt samarbejde med
  • Indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde

Så er det DIG, vi søger.

Du får et afvekslende job på en arbejdsplads med mange aktiviteter, et godt samarbejde og arbejdsklima, som vi er optaget af at udvikle yderligere.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 276.673,99 – 356.764,74 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 276.673,99 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget for en fuldtidsstilling udgør årligt 26.109,18 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.222,13 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Dvs. 30/37 af de nævnte beløb.

Kan du se dig selv i ovenstående? Så send straks din ansøgning pr. e-mail til mepo@km.dk.

Ansøgningsfrist er 28. september kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Læs mere om os og få yderligere oplysninger på www.godthaabskirken.dk, eller hos kontaktperson Hans-Henrik Jørgensen (tlf. 20 85 46 10) eller kordegn Mette Pind Oesten (tlf. 38 87 03 51).

Vi glæder os til at høre fra dig!